Склад

С barsy получавате мощно управление на всякакъв вид складове, като ви помагаме да намалите администрацията и бумащината и да увеличите ефективността си и оборота чрез много полезни справки и операции.
- Всички ежедневни дейности се управляват централизирано и еднотипно.
- Въвеждате номенклатура на всички стоки с множество свойства - имена, баркод, базова цена, снимки, описание, характеристики.
- През администрацията можете да извършвате продажби на едро и дребно, да зареждате стока, да извършвате ревизия, да прехвърляте наличности от един склад в друг и много други полезни операции.
- Освен това barsy ви помага да управлявате склада си по-ефективно чрез много справки с разнообрани филтри за наличност, като всички те са в реално време, и всички операции се отразяват веднага.
- Системата е супер гъвкава, така че наличностите могат да се разпределят в неограничен брой складове. Складовете могат да се групират хоризонтално, така че да се правят справки.
- Освен това, barsy работи постоянно за вас - системата алармира при намаляване на количеството на всеки един артикул под зададен минимум.
- С barsy mоже да правите всичко, за което се сетите - Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и много други действия, които намаляват времето за администрация и могат да ви увеличат оборота. Вижте подробно описание надолу.

Склад

Зареждане

 • Въвеждане на всички входящи документи по доставчици
 • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
 • Зареждане на стоки в различни разфасовки
 • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност
 • Определяне срок за плащане спрямо доставчика
 • Въвеждане на платена сума по документа
 • Импортиране на документ от файл, колектор за данни или отдалечена система
 • Въвеждане на документи в различни валути от основната за системата
 • Защита от дублиране на документи
 • Въвеждане на партиди и срок на годност на зарежданите артикули
 • Интрастат данни

Производство

 • Създаване на производствени рецепти
 • Изпълнение на операция Производство
 • Използване на вложени рецепти
 • Задаване на получено количество
 • Изчисляване на себестойност на рецепти
 • Възможност за импорт на артикули от файл
 • Съотношение между брой дози и получено количество от произведения артикул
 • Възможност за корекция на компонентите в артикула към конкретното производство
 • Избор на склад за текущото производството
 • Партиди по вложени суровини - сумирано за цялото производство
 • Статус на производство - отворено, затворено
 • Разделяне на производство по потоци

Ревизии

 • Отваряне на ревизия в произволен момент (текущ или в миналото)
 • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
 • Задаване на момент на "броене" и смяната му
 • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
 • Задаване на причини за разлики в склада
 • Ревизирането не блокира нормалната работа на системата
 • Възможност за импорт на артикули и количества от файл и баркод четец

Прехвърляне между складове

 • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти в обща система
 • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
 • Приемане на стоката от насрещна страна след проверка
 • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари
 • Възможност за импорт на артикули
 • Опция за създаване на складова операция от зареждане - производство, сметка, фактура, документ
 • Проследяване на складови и партидни движения
 • Бутон за печат на етикети и печат бланка

Заявки към доставчици

 • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
 • Автоматично попълване на необходимото количество
 • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
 • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
 • Директно трансформиране на заявка в зареждане

Вътрешни заявки

 • Заявки между търговски обекти, складове или цехове
 • Справка за сумиране на всички получени заявки
 • Трансформиране на заявка в прехвърляне
 • Възможност за импорт от файл

Складов калкулатор

 • Разходна калкулация за предстоящо събитие, ден или период без да се променя складовата наличност
 • Изчисление на артикули, консумативи и материали за предстоящи събития
 • Въвеждане на артикули за дадено събитие, след което функционалността представя информация за планираните складови движения и планирани сумирани движения, заедно със сумите на артикулите
 • От направеното изчисление за складови движения е възможно създаване на заявка, сметка, производство, изписване, производство

Изписвания, брак

 • Задаване на категория на всяко изписване
 • Задаване на причини за изписване на всеки артикул
 • Възможност за импорт на артикули от файл
 • Автоматичен запис на 1 минута
 • Въвеждане на бележки като свободен текст
 • Генериране на бланка-протокол от изписване
 • Възможност за изписване със задна дата
 • Опция за анулиране на вече приключено изписване

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.